FAQ

Partneri (ugostiteljski objekti)

1. Što je MealPass?

MealPass je sustav koji spaja mrežu eminentnih ugostiteljskih objekata sa korisnicima/kupcima. Kupci koriste MealPass aplikaciju za pronalazak Partnera u mreži i za plaćanje konzumacije u ugostiteljskim objektima Partnera.

2. Kako mogu postati Partner u MealPass mreži?

Partner postajete ispunjavanjem Forme za ulaz u mrežu koji se nalazi na stranicama mealpass.hr/partneri te potpisivanjem Ugovora o suradnji. Naši djelatnici će Vas posjetiti i pogledati Vaš ugostiteljski objekt kako bi lakše donijeli odluku o pristupanju MealPass mreži.

3. Koje obveze imam kao Partner?

Jedina obveza koju imate je prema korisniku MealPass aplikacije i kartice, a to je da im na konzumaciju date 15% popusta, kad plaćaju MealPass-om.

MealPass ne uzima nikakve provizije od Partnera i nema nikakve pretplate na članstvo u mreži.

Po potpisivanju Ugovora, dobit ćete besplatni čitač, koji koristite za očitavanje bar kodova korisnika pri naplati konzumacije.

Dobit ćete naljepnicu koju trebate zalijepiti na ulaz u objekt kako bi korisnici znali da primate MealPass kao sredstvo plaćanja.

4. Kome izdajem račun za konzumaciju?

Korisniku aplikacije izdajete račun koji želi, bio on običan ili R1. Račun ne izdajete MealPass-u nego korisniku, a MealPass Vam prebacuje sredstva na Vaš račun za sve korisnike koji su kod Vas plaćali MealPass-om.

5. Kako se odnosimo prema MealPass korisnicima kad dođu u objekt?

MealPass korisnici moraju imati jednake uvjete kao i svi drugi gosti u objektu. Ako je potrebna rezervacija prije dolaska, isto se odnosi na MealPass korisnike. Ukoliko želite, možete im osigurati viši standard, npr. piće dobrodošlice, ali ta odluka je na Vama kao Partneru. Zadovoljstvo korisnika je isključivo na Vama kao Partneru.

6. Da li se mogu isključiti iz MealPass mreže tokom dana kad imamo gužvu?

MealPass mora biti dostupan svim korisnicima za cijelo radno vrijeme i ne možete se selektivno isključivati iz mreže tokom vremena gužve.

7. Što ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu pri plaćanju?

Ako korisnik ne može nadoplatiti svoj saldo i tako pokriti cijeli iznos, Vi niste u obvezi dati mu popust. Korisnik ne može platiti dio računa MealPass-om, a drugi dio gotovinom ili sl.. Ili plaća cijeli iznos MealPass-om uz popust ili neki drugi način uz koji mu niste obvezni dati popust.

8. Što ako se pojavi greška u sustavu i ne možemo očitati bar kod korisnika?

U tom slučaju, možete nazvati korisničku podršku navedenu na pozadini čitača ili korisniku uručujete kopiju računa s uračunatim popustom na koji se korisnik treba potpisati i upisati Ime i Prezime, email i broj telefona. Tu kopiju šaljete u MealPass, a korisniku uručujete original. Bitno je da korisnik ima osiguranu uslugu.

9. Što ako poželim raskinuti Ugovor sa MealPass-om?

Ugovor možete raskinuti kad god poželite uz otkazni rok od mjesec dana. Nemate nikakvih penala. Nakon raskida Ugovora, nećete se moći vratiti u MealPass mrežu 2 godine od datuma raskida.

10. Da li plaćam čitač?

Čitač je besplatan. Ukoliko ga izgubite ili oštetite, obvezni ste platiti novi.

11. Što ako korisnik MealPass-a napravi štetu u objektu?

Kao i svaki drugi gost, korisnik MealPass-a se mora držati pravila boravka u Vašem objaktu. MealPass ne snosi nikakvu odgovornost za korisnike MealPass-a.

12. Da li korisniku MealPass-a mogu dati dodatni popust ili poklon?

Zadovoljstvo Vaših gostiju, kao i MealPass korisnika je na Vama kao Partneru. Ukoliko želite MealPass korisniku pružiti više od uobičajenog, možete slobodno.

Korisnici

1. Što je Mealpass?

 Aplikacija koja omogućuje svojim korisnicima konzumaciju jela i pića u svim ugostiteljskim objektima – Partnerima Mealpass-a, uz popust 15%.

2. Kako postati član Mealpass sustava?

Prije odlaska u ugostiteljski objekt potrebno je skinuti aplikaciju, registrirati se, uplatiti iznos koji predviđate trošiti u ugostiteljskim objektima i jednokratnu godišnju članarinu, kako biste ostvarili popust 15% na svaku konzumaciju. Vaš račun možete neograničeno puta nadopunjavati.   

Video kako napraviti prvu prijavu možete vidjeti na  https://youtu.be/mDqmA6pxEFo   

3. Tko sve može otvoriti račun na Mealpass aplikaciji?

Račun može otvoriti svaka punoljetna osoba te tvrtka ili obrt (samo za potrebe reprezentacije).

4. Kako mogu uplatiti novac na MealPass račun?

Novac možete uplatiti putem Vaše debitne ili kreditne kartice, kroz aplikaciju. U tom slučaju, novac je vidljiv na Vašem MealPass računu odmah po potvrdi transakcije.

Novac možete uplatiti i putem Internet bankarstva ili uplatom u bilo kojoj ustanovi za platni promet. U tom slučaju, novac je vidljiv na Vašem MealPass računu nakon što transakcija bude vidljiva na računu MealPass-a. Proces može potrajati do nekoliko dana (najčešće je novac na računu drugi radni dan od uplate), ovisno o banci. Video kako se nadoplaćuju sredstva možete vidjeti na https://youtu.be/VM7VeTGwIOM

5. Kako mogu provjeriti saldo na MealPass računu?

Saldo možete provjeriti ulaskom u MealPasss aplikaciju.

6. Što se dogodi sa novcem na MealPass računu kad mi istekne članarina?

Po isteku članarine, imate 6 mjeseci za iskoristiti preostala sredstva na računu. Sredstva na računu možete samo potrošiti, ne i nadoplatiti nova. Nadoplatu sredstava ne možete izvršiti dok ne uplatite novu članarinu.

7. Gdje mogu koristiti MealPass za plaćanje?

Popis svih lokacija na kojima možete plaćati MeealPass-om nalazi se u aplikaciji i na webu mealpass.hr/partneri

8. Što ako nemam dovoljno novca na MealPass računu?

Plaćanje MealPass-om moguće je samo u cjelokupnom iznosu računa. Nije moguće platiti dio MealPass-om, a dio gotovinom ili sl.. Partner (ugostiteljski objekt) Vam nije obvezan dati popust ako plaćanje ne izvršite putem MealPass aplikacije/kartice. Svakako prije plaćanja, provjerite iznos na svom računu te po potrebi nadopunite račun.

9. Kako se koristi MealPass-om za plaćanje?

Kako biste mogli plaćati MealPass-om potrebno je:

  • Uplatiti sredstva na MealPass račun
  • Odabrati Partnera s popisa koji primaju MealPass

Po završetku konzumacije:

  • Tražite osoblje račun. Račun može biti običan ili R1 na Vašu tvrtku.
  • Način plaćanja navedite MealPass
  • Osoblje će Vam na traženi račun odobriti 15% popusta, ovisno o Partneru
  • Otvorite svoju MealPass aplikaciju gdje se vidi bar kod
  • Osoblje Partnera (ugostiteljskog objekta) će Vam svojim čitačem očitati Vaš bar kod

I to je to! Vama se umanji saldo za iznos računa konzumacije.

Video Kako se plaća MealPass-om možete vidjeti na https://youtu.be/fZG4VMxk3eg

 

10. Da li postoji minimalni iznos koji mogu uplatiti na MealPass račun?

Minimalni iznos ne postoji. Možete uplatiti koliko god želite.

11. Da li postoji maksimalni iznos uplate na MealPass račun?

Maksimalni iznos ne postoji. Možete uplatiti koliko god želite.

12. Da li se plaća transakcijska naknada za nadopunu MealPass računa (Top up)?

Kod uplate sredstava na svoj MealPass račun, naplaćujemo naknadu za obradu transakcije u iznosu 2,5% vrijednosti transakcije, odnosno uplate. Npr. Ako uplaćujete 100kn na MealPass račun, naknada za obradu te uplate će biti 2,5kn. 

Kod plaćanja MealPass-om u restoranima, naknada za obradu transakcije se ne zaračunava.

13. Što ako ne mogu platiti MealPass-om zbog tehničkih problema nastalih od strane MealPass-a?

Osoblje će Vam dati kopiju računa na koji upišete Vaše ime i prezime, email i broj mobitela te se potpišete. Po otklanjanju tehničkih poteškoća, Vaš saldo ćemo umanjiti za navedeni iznos računa.

14. Da li mogu poslati novce s jednog MealPass računa na drugi MealPass račun?

Nažalost, ova opcija nije moguća.

15. Da li mi poslodavac može uplatiti sredstva za troškove reprezentacije na moj MealPass račun?

Ova opcija je moguća, ako je pravdate kroz račune za troškove reprezentacije. Svakako se savjetujte sa Vašim knjigovodstvom za ovu opciju.

16. Da li je MealPass neoporeziv kad ga uplaćuje poslodavac?

Poslodavac može na MealPass uplatiti zaposleniku godišnje 600kn kao dar u naravi te do 8.000kn prigodnih nagrada i nagrada za radne rezultate.

Moguća su plaćanje neoporezivog dijela za prehranu zaposlenika do 12.000kn. Za ovu opciju svakako preporučujemo da se posavjetujete sa Vašim knjigovodstvom oko administracije i evidentiranja potrošnje po zaposleniku. (NN 80/19)

 

17. Da li tvrtka može otvoriti MealPass račun?

Može. Tvrtka se registrira sa svojom email adresom i lozinkom.

U administracijsko sučelje ubace se korisnici koji mogu koristiti poslovna sredstva tvrtke.

18. Da li postoji MealPass kartica?

Trenutno nije u ponudi. MealPass je dostupan samo kao aplikacija.

19. Koje osobne podatke vide Partneri (ugostiteljski objekti) MealPass mreže?

Partneri (ugostiteljski objekti) ne vide niti jedan osobni podatak korisnika MealPass-a već samo očitavaju bar kod, koji predstavlja set brojeva jedinstvenih za svakog korisnika.

20. Da li mogu uplatiti sredstva na prijateljev MealPass račun?

Sve transakcije podložne su zakonima i propisima Republike Hrvatske. Prije takvih transakcija, savjetujte se sa financijskim stručnjakom. MealPass nije odgovoran za zakonitost ili porezni tretman nadoplata sredstava na MealPass račun niti trošenja sredstava u MealPass mreži.

20. Što učiniti u slučaju zloporabe mojeg MealPass računa?

Ako primjetite zloporabu Vašeg MealPass računa, obvezni ste u najkraćem mogućem roku prijaviti nam istu na mail kontakt@mealpass.hr ili broj telefona (+385) 1 4816 119. Po primitku prijave, račun ćemo zamrznuti. Sva sredstva koja su potrošena do trenutka prijave predstavljaju odgovornost korisnika računa.