Web stranice tvrtke Veta savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ožujska 1 (dalje: Veta savjetovanje) mogu slati i koristiti takozvane datoteke “kolačići” (cookies). Ova Politika definira djelovanje tih datoteka na stranicama koje su u vlasništvu Veta savjetovanja.

Što su datoteke tipa “kolačići” (cookies) i u koju se svrhu koriste?

Datoteke tipa “kolačiću” (cookies) su tekstualne datoteke koje se snimaju preko web preglednika na Vašem krajnjem uređaju (računalo, laptop, pametni telefon i sl.). Tijekom posjete naših stranica, preglednik šalje tu datoteku i na taj se način može svaki put prepoznati. Datoteke “kolačići” su neophodne za kretanje na našim servisima.

Koje vrste datoteka “kolačići” koristimo?

Sesijski “kolačići”

Sesijski “kolačići” su privremene datoteke, koje se pohranjuju od momenta ulaska na dati servis, ali samo do trenutka zatvaranja sesije web preglednika ili zatvaranja samog preglednika. U servisima pohranjujemo samo jedan “kolačić” sesije- datoteku koja je namijenjena za šifriranje autorizacijskih informacija o korisniku, datoteka se stvara dok korisnik ulazi na servis te se briše kad se zatvori preglednik.

Stalni “kolačići”

To su kolačići, datoteke koje olakšavaju korištenje datog servisa te se čuvaju dulje vrijeme. Servis čuva “kolačić” sa informacijom o prikazu poruke vezane za upravljanje “cookies” datotekama na našem servisu. Ta se datoteka čuva u periodu od jedne godine, od momenta pohrane na krajnjem uređaju.

Vanjski “kolačići”

To su datoteke koje baziraju na vanjskim internet servisima sa kojima naši internet servisi surađuju.

Na našim stranicama se koriste datoteke Google Analytics, koje služe za sakupljanje statističkih podataka o servisu. “Kolačići” se pohranjuju od početka posjete na našoj platformi. U cilju dobijanja više informacija, molimo da pročitate informacije u vezi Google Analytics Cookie.

Također, moguće je odustajanje od lociranja datoteka “kolaćići” od strane Google Analitycs na Vašem uređaju.

Da li su “kolačići” opasni?

Nisu, jer datoteke “kolačići” nisu računalski programi te se ne mogu koristiti kao kodovi. Ne proširuju viruse i svaki korisnik ima mogućnost upravljanja datotekama “kolačići” na krajnjem uređaju. Osim toga, u datotekama “kolačići”se obrađuje samo djelove podataka, koji u većoj mjeri ne dozvoljavaju punu identifikaciju korisnika.

Upravljanje datotekama “kolačići”

Datoteke “kolačići” koristimo samo uz suglasnost korisnika. U svakome momentu možete isključiti ili promijeniti mogućnost sačuvanja datoteka “kolačići” na svom kranjem uređaju, putem adekvatnih podešavanja u softveru za pregladavanje web stranica (web preglednik). Standardno softver za pregledavanje web stranica podrazumijeva čuvanje datoteka na krajnjem uređaju, a samim tim omogućava nam obradu podataka skupljenih u tim datotekama.

Pošto se datoteke “kolačići” koriste za pamćenje Vaših podešavanja vezanih za te datoteke, treba znati koje su posljedice vezane za promjenu podešavanja, a posebno:

  1. u slučaju isključenja mogućnosti sačuvanja datoteka “kolačići” na Vašem kranjem uređaju, može se desiti da prijava na date servise nije moguća te se ne može koristiti njihove funkcije.
  2. u slučaju uporabe drugog kranjeg uređaja, profila na računalu ili web preglednika, neophodno je ponovno određivanje svojih preferencija u vezi datoteka “kolačići”.

U cilju dobijanja detaljnih informacija na temu upravljanja podešavanjima datoteka tipa “kolačići”, preporučujemo postupanje u skladu sa uputima web preglednika koji koristite. Veta savjetovanje d.o.o. kao operater servisa je implementirao rješenja zahtjevana od strane

Direktive o privatnosti i elektronskom kontinuitetu, koja obuhvaća uporabu “kolačića”, jer uzimajući u obzir najbolju praksu, pošteno i otvoreno tretira svoje klijente i korisnike koji posjećuju naše servise.