IMPRESUM

Veta Savjetovanje d.o.o., Ožujska 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Upisano u trgovački sud u Zagrebu MBS 081126210, direktor Saša Jurković,

Temeljni kapital 20.000 kn unesen u cijelosti , MB 4801598, OIB 46740102542

Raiffeisenbank d.d. Zagreb IBAN HR5124840081135050363