Mealpass POLITIKA “PRIVATNOSTI” 

Opće informacije

Zaštiti osobnih podataka Veta savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ožujska 1 (dalje: Veta savjetovanje, “nas”, „mi”) se pristupa s puno ozbiljnosti. Nastojimo Vaše osobne podatke obrađivati u skladu s važećim propisima, uključujući zakone Europske Unije. Ovaj dokument određuje pravni osnov obrade te prikupljanja i uporabe osobnih podataka, radnje poduzete u tom cilju te informira koja su Vaša prava vezana za obradu Vaših osobnih podataka. Veta savjetovanje upotrebljava osobne podatke u svrhama određenim u ovom dokumentu ili u drugu svrhu koja se navodi svaki puta kada proslijedite svoje osobne podatke.

Što za nas znači sigurnost osobnih podataka?

Veta savjetovanje ozbiljno pristupa podacima koje posjeduje. Implementirali smo politike i postupke u vezi toga. Obavili smo edukacije u oblasti zaštite osobnih podataka, njihove tajnosti i sigurnosti. Redovito kontroliramo implementirane modele zaštite u smislu njihove adekvatnosti u sigurnosti posjedovanih podataka.

Što su to osobni podaci?

Osobni podaci su informacije o idenitificiranoj ili potencijalno identificiranoj fizičkoj osobi (na primjer: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj kartice, IP adresa). Veta savjetovanje vrši obradu osobnih podataka u različite svrhe. Ovisno o svrhama, mogu se primijeniti razni pravni osnovi, načini sakupljanja te čuvanja podataka.

Što je obrada podatka?

Obrada podataka su sve radnje i postupci koji se vrše s Vašim osobnim podacima (na primjer njihovo prikupljanje, pohrana, brisanje ili analiziranje).

Naš je princip održati transparentnost u području osnova i načina obrade osobnih podataka.

U skladu s našom politikom, prikupljamo isključivo osobne podatke za određene svrhe te se obraćamo klijentima s molbom za ustupanje osobnih podataka samo tada kada je to apsolutno neophodno.

Tko je Voditelj obrade Vaših osobnih podataka?

U slučaju ugovora sklopljenih s Veta savjetovanjem, voditelj obrade podataka u smislu:
„Uredbe Europskog Parlamenta i Savjeta Europe od dana 27.travnja 2016 godine u vezi zaštite fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka te u vezi slobodnog protoka tih podataka te stavljanja van snage uredbe 95/46/WE (opća uredba o zaštiti osobnih podataka)” je Veta savjetovanje u odnosu na Vaše osobne podatke.

Što to znači?

To znači da Veta savjetovanje odlučuje o ciljevima i načinu obrade Vaših osobnih podataka, dakle na koji će se oni način koristiti.

Kako nas kontaktirati da bi dobili više informacija o obradi Vaših osobnih podataka?

Možete nas kontaktirati na sljedeće načine:
• Veta savjetovanje d.o.o., Ožujska 1, 10000 Zagreb s napomenom na omotnici “Osobni podaci”,
• Putem e-maila na adresu: dpo@mealpass.hr,
• Ili telefonom na broj: 0952149266
• putem kontakt formulara na web adresi: www.mealpass.hr

Kako smo došli do Vaših podataka?

Dobili smo ih putem različitih komunikacijskih kanala, ovisno o vrsti suradnje s, između ostalog:
– tvrtkom koja je s nama sklopila ugovor o pristupanju njezinih djelatnika u program MealPass. Vaši su nam podaci proslijeđeni od strane Vašeg poslodavca.
– tvrtkom koja je izrazila interes prepoznavanja pogodnosti Programa MealPass za svoje djelatnike. Vaše nam je podatke proslijedio Vaš poslodavac,
-ako ste nam osobno proslijedili svoje podatke prilikom pristupanja u program MealPass na osnovu posebnog ugovora koji nas povezuje s trećim licima, bazirajući se na posebno pripremljenim u tom cilju računalskim sustavima ili ako ste sami strana u takvom ugovoru,
– zbog Vašeg učešća (kao korisnik programa MealPass) u promidžbenim akcijama Veta savjetovanje (na primjer u natječajima ili anketama), utemeljenim na opravdanom interesu administratora ili posebno danom suglasnošću.

Koja je svrha i kakav je pravni osnov obrade Vaših podataka?

Obrađujemo Vaše podatke zbog toga, što:

 • na osnovu zakonski utemeljenog interesa Veta savjetovanje
  • dali ste nam suglasnost u cilju pružanja usluga vezanih za učešće u programu MealPass (uključujući obradu, prijave i reklamacije)
  • imamo zakonski utemeljen interes u obradi podataka u obliku izravnog marketinga koji se sastoji od ponude novih proizvoda ili usluga od strane Veta savjetovanje te koji ima za cilj povećavanje kvalitete usluga putem istraživanja stupnja zadovoljstva uslugom preko kontakta komunikacijskim kanalom koji ste osobno izabrali
  • vođenje analiza i statistika koji nam pomažu proširiti raspon pružanih usluga i dostupnost prodajnih mjesta naših Partnera
  • jer je to neophodno za izvršenje ugovornih obaveza iz ugovora sklopljenog s Veta savjetovanje (na primjer za vođenje korisničkog računa na web platformi)
  • potvrđujemo Vaš identitet na prodajnim mjestima naših Partnera
  • vršimo obračune koje proističu iz ugovora s tvrtkom koja je prijavila Vaše učešće u programu MealPass ili ako ste osobno strana u takvom ugovoru
  • šaljemo Vam tehničke podatke
  • otkrivamo prijevare i zloupotrebe koje su suprotne uvjetima korištenja Aplikacije MealPass

Vaši su podaci obrađivani u porezne i računovodstvene svrhe, ako tako zahtjeva zakon.

U slučaju posebne suglasnosti, obrađujemo Vaše osobne podatke u cilju:

 • organizacije natjecanja i promidžebnih akcija u kojima možete učestvovati
  • informacija vezanih za događaje koje organiziramo ili ako Vam želimo ponuditi dodatne usluge te podsjetiti o nekoj bitnoj informaciji koja ima utjecaj na pružanje usluga programa MealPass (dobijanje newslettera).
  • snimanje podataka u datotekama “kolačići”, prikupljanja podataka s web stranica i mobilnih aplikacija.

Dodatno, obrađivati ćemo Vaše osobne podatke ako ste s tim suglasni:

 • u datotekama “kolačići” sakupljenim s naših web stranica u cilju analiziranja od strane naših djelatnika koji sadržaj te zanima,
  • u promidžbene svrhe naših proizvoda te za promoviranje usluga i proizvoda pravnih osoba koje s nama surađuju.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Ovisno o svrhama, čuvamo Vaše osobne podatke tijekom određenog vremena.
• u cilju pružanja usluge- sve dok ne dođe do zastare potraživanja ili povlačenja suglasnosti, ovisno o tome što se prvo dogodilo.
• u izravnim promidžbenim ciljevim-sve dok ne odustanete od programa MealPass ili uložite prigovor, ovisno o tome što će se prvo dogoditi
• u poreznim i računovodstvenim svrhama u obimu i tijekom vremena definiranim zakonom.

Datoteke tipa “kolačići”, IP adresa i identifikacijski brojevi mobilnih uređaja

 • U vezi s mogućnošću pružanja usluga elektronskim putem Veta savjetovanje može prikupljati podatke preko takvih tehnologija kao što su datoteke “kolačići” i prateći pikseli. O tome na koji način koristimo takve tehnologije, detaljno možete pročitati na našoj web adresi www.mealpass.hr

Kome ustupamo Vaše osobne podatke?

Veta savjetovanje može ustupati Vaše osobne podatke pravnim osobama koja ih u naše ime obrađuje, ukoliko je to sukladno suglasnosti koju ste dali ili se temelji na opravdanom interesu Voditelja obrade: Klijentima (ako je to Vaš poslodavac ili ako Vas s tom pravnom osobom veže ugovor preko kojeg imate aplikaciju MealPass), osobama koja održavaju aplikaciju, kuririma, dostavljačima dodatnih usluga koje su dostupne u okviru programa MealPass, pravnim osobama koje vrše usluge servisiranja i održavanja računalskih sustava i terminala, pravnim osobama koja podržavaju financijske usluge pružane elektronskim putem, osobama koje pružaju usluge vezane za rad s Korisnicima te osobama koje podržavaju naše promidžbene aktivnosti.
Možemo proslijeđivati Vaše osobne podatke (u ograničenom obimu) pravnim osobama koja nam osiguravaju pravnu podršku, savjetodavne usluge te vrše reviziju. U posebnim slučajevima Vaši osobni podaci se mogu proslijediti javnim organima u poreznim svrhama ili organima i pravnim osobama koje su odgovorna za borbu sa zlouporabom i prijevarama.
Sve gore navedene pravne osobe se nalaze na teritoriji Europskog Gospodarskog Prostora (ne proslijeđujemo podatke van teritorije Euopske Unije).

Koja su Vaša prava u vezi sa osobnim podacima koje obrađujemo?

Imate sljedeća (dolje navedena) prava vezana za obradu osobnih podataka, koja možete ostvariti kontaktirajući nas na sljedeće načine:
• Pismeno na adresu: Veta savjetovanje d.o.o., Ožujska 1, 10000 Zagreb s napomenom na omotnici “Osobni podaci”,
• Putem e-maila na adresu: dpo@mealpass.hr,
• Telefonom na broj: (+385) 1 4816 119
• Putem kontakt formulara na web adresi: www.mealpass.hr

Pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo pristupa svojim osobnim podacima koje čuvamo kao Voditelj obrade Podataka.

Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka

Možete izvršiti aktualizaciju 7 ispravak proslijeđenih nam osobnih podataka. Ovisno o svrhama obrade, promjena se može zatražiti u skladu s pravilnikom usluge koju koristite ili na gore navedeni način.
Ako je promjena moguća a nakon što ćemo biti obaviješteni da bilo kakvi podaci obrađivani s naše strane nisu više aktualni, mi ćemo ih ispraviti na osnovu aktualiziranih infomacija. Aktualizacija podataka može trajati do 48 sati, što je povezano s tehničkim uvjetima naših sustava.

Pravo povlačenja suglasnosti za obradu osobnih podataka

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka na osnovu suglasnosti, imate pravo povući svoju suglasnost. Da bi to uradili, molimo da nas kontaktirate na gore navedeni način.
Kako ne bi više dobivali informacije u obliku Newslettera, treba kliknuti link odustajanja od pretplate u od nas poslanom e-mailu.

Pravo ulaganja protivljenja obradi Vaših osobnih podataka. U kojim situacijama možete uložiti protivljenje za obradu Vaših osobnih podataka?

Imate pravo uložiti protivljenje obradi Vaših osobnih podataka ako:
• se obrada Vaših osobnih podataka odvija na osnovu zakonski utemeljenog interesa ili u statističke ciljeve, a protivljenje je opravdano posebnom situacijom u kojoj ste se našli. Vaši osobni podaci su obrađivani u promidžbene ciljeve izravnog marketinga, te su u tu svrhu profilirani.

Pravo traženja ograničenja obrade Vaših osobnih podataka

Imate pravo ograničenja obrade svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku, osim ako obrada nije zakonski uvjetovana. U tom slučaju nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke ili ćemo ograničiti njihovu obradu, ukoliko možemo zakonski dokazati osnov za obradu, utvrđivanje, izvršavanje ili obranu naših prava.

Pravo prijenosa Vaših osobnih podataka

Imate pravo dobiti od nas Vaše osobne podatke u struktuiranim i opće korištenom računalskom formatu za strojno učitavanje. Možete poslati te podatke drugom voditelju obrade podataka ili tražiti da mi proslijedimo Vaše podatke drugom voditelju obrade. Ipak, uradit ćemo to samo ako su za to ispunjene tehničke mogućnosti, a drugi Voditelj obrade može prihvatiti prijem istih.

Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka

Možete tražiti od nas da obrišemo Vaše podatke ako ti podaci nisu više neophodni za ciljeve zbog kojih su prikupljeni s naše strane; možete povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka; uložiti protivljenje obradi Vaših osobnih podataka; ili su Vaši podaci obrađivani suprotno zakonu. Tada se podaci brišu.
Da iskoristite to pravo, kontaktirajte nas na gore navedene načine.

Da li proslijeđujemo Vaše podatke van Europskog Gospodarskog Prostora (EGP)?

Ne. Vaši osobni podaci se neće proslijeđivati van Europskog Gospodarskog Prostora (EGP).

Da li obrađujemo Vaše osobne podatke automatski, između ostalog preko profiliranja, na način koji utječe na Vaša prava?

Na osnovu Vaših osobnih podataka vršimo profiliranje, dakle automatsku procjenu nekih osobnih parametara vezanih za Vas. Radimo to kako bismo mogli pripremiti adekvatnu ponudu. Na osnovu Vašeg profila, moći ćemo prilagoditi naš proizvod Vašim očekivanjima i željama. Za profiliranje koristimo podatke o na primjer veličini tvrtke u kojoj radite, veličine grada u kojem koristite karticu, posjećivanja sportskih objekata, vrsti aktivnost. Osim toga, kod profiliranja uzimamo u obzir statističke podatke vezane za gore navedene informacije.
Prema Vama ne poduzimamo automatizirane odluke na osnovu profiliranja informacija o Vama.

Promjene ovog dokumenta

Redovno ćemo vršiti pregled i aktualiziranje ovog dokumenta u vezi sa zakonskim promjenama te našim radnjama koje imaju za cilj povećanje sigurnosti Vaših podataka i kvalitete naših usluga.
Zadnja aktualizacija ovog dokumenta je bila dana 01.03.2024.

Možete nas kontaktirati

Ako imate dodatna pitanja vezana za Politku Privatnosti, možete ih uputiti pomoću kontakt formulara koji je dostupan na web adresi www.mealpass.hr
Molimo da u naslov poruke upišete o kojoj se temi radi, kako bismo mogli efikasnije odgovoriti na Vašu prijavu.

Politika u vezi datoteka “kolačići”

Web stranice tvrtke Veta savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ožujska 1 (dalje: Veta savjetovanje) mogu slati i koristiti takozvane datoteke “kolačići” (cookies). Ova Politika definira djelovanje tih datoteka na stranicama koje su u vlasništvu Veta savjetovanje.

Što su datoteke tipa “kolačići” (cookies) i u koju se svrhu koriste?

Datoteke tipa “kolačiću” (cookies) su tekstualne datoteke koje se snimaju preko web preglednika na Vašem krajnjem uređaju (računalo, laptop, pametni telefon i sl.). Tijekom posjete naših stranica, preglednik šalje tu datoteku i na taj se način može svaki put prepoznati. Datoteke “kolačići” su neophodne za kretanje na našim servisima.

Koje vrste datoteka “kolačići” koristimo?

Sesijski “kolačići”

Sesijski “kolačići” su privremene datoteke, koje se pohranjuju od momenta ulaska na dati servis, ali samo do trenutka zatvaranja sesije web preglednika ili zatvaranja samog preglednika. U servisima pohranjujemo samo jedan “kolačić” sesije- datoteku koja je namijenjena za šifriranje autorizacijskih informacija o korisniku, datoteka se stvara dok korisnik ulazi na servis te se briše kad se zatvori preglednik.

Stalni “kolačići”

To su kolačići, datoteke koje olakšavaju korištenje datog servisa te se čuvaju dulje vrijeme. Servis čuva “kolačić” sa informacijom o prikazu poruke vezane za upravljanje “cookies” datotekama na našem servisu. Ta se datoteka čuva u periodu od jedne godine, od momenta pohrane na krajnjem uređaju.

Vanjski “kolačići”

To su datoteke koje baziraju na vanjskim internet servisima sa kojima naši internet servisi surađuju.

Na našim stranicama se koriste datoteke Google Analytics, koje služe za sakupljanje statističkih podataka o servisu. “Kolačići” se pohranjuju od početka posjete na našoj platformi. U cilju dobijanja više informacija, molimo da pročitate informacije u vezi Google Analytics Cookie.

Također, moguće je odustajanje od lociranja datoteka “kolaćići” od strane Google Analitycs na Vašem uređaju.

Da li su “kolačići” opasni?

Nisu, jer datoteke “kolačići” nisu računalski programi te se ne mogu koristiti kao kodovi. Ne proširuju viruse i svaki korisnik ima mogućnost upravljanja datotekama “kolačići” na krajnjem uređaju. Osim toga, u datotekama “kolačići”se obrađuje samo djelove podataka, koji u većoj mjeri ne dozvoljavaju punu identifikaciju korisnika.

Upravljanje datotekama “kolačići”

Datoteke “kolačići” koristimo samo uz suglasnost korisnika. U svakome momentu možete isključiti ili promijeniti mogućnost sačuvanja datoteka “kolačići” na svom kranjem uređaju, putem adekvatnih podešavanja u softveru za pregladavanje web stranica (web preglednik). Standardno softver za pregledavanje web stranica podrazumijeva čuvanje datoteka na krajnjem uređaju, a samim tim omogućava nam obradu podataka skupljenih u tim datotekama.

Pošto se datoteke “kolačići” koriste za pamćenje Vaših podešavanja vezanih za te datoteke, treba znati koje su posljedice vezane za promjenu podešavanja, a posebno:

 1. u slučaju isključenja mogućnosti sačuvanja datoteka “kolačići” na Vašem kranjem uređaju, može se desiti da prijava na date servise nije moguća te se ne može koristiti njihove funkcije.
 2. u slučaju uporabe drugog kranjeg uređaja, profila na računalu ili web preglednika, neophodno je ponovno određivanje svojih preferencija u vezi datoteka “kolačići”.

U cilju dobijanja detaljnih informacija na temu upravljanja podešavanjima datoteka tipa “kolačići”, preporučujemo postupanje u skladu sa uputima web preglednika koji koristite. Veta savjetovanje d.o.o. kao operater servisa je implementirao rješenja zahtjevana od strane

Direktive o privatnosti i elektronskom kontinuitetu, koja obuhvaća uporabu “kolačića”, jer uzimajući u obzir najbolju praksu, pošteno i otvoreno tretira svoje klijente i korisnike koji posjećuju naše servise.